Molt bons aillants tant als laterals com al terra.

Furgo Guillem

febrer del 2014

A la furgoneta dels nostres amics hem realitzat les següents feines per camperitzar-la: